St. Petersburg «The Finnish logistics day» conference in April-May'2014


Аватар пользователя Алексей Емеличев

Hei,

Olemme järjestämässä Pietarissa "Suomalaisen logistiikan päivät" ensi vuoden keväällä huhti/toukokuussa. Ennen lopullisen sisällön määrittelyä haluamme kartoittaa suomalaisten kiinnostusta tapahtumaan. Olemme järjestäneet onnistuneesti jo useita seminaareja Suomessa ja Pietarissa (mm. yhteistyössä NELIN/ Suloin projektin kanssa, viaKOTKA) ja osallistujia on ollut 50- 160 riippuen tilaisuudesta, pääosin venäläisiä logistiikka alan yrityksiä, jotka ovat olleet kiinnostuneita kansainvälisen liiketoimintansa kehittämisestä. 

Suunnitelmamme kevään seminaariin on suomalaisen logistiikka alan osaamisen vieminen/markkinoiminen Venäjällä sekä alan yritysten keskinäinen tehokas verkostoituminen. 

Haluamme kommentteja siitä mikä voisi olla teidän rooli tapahtumassa. Olisitteko valmis olemaan puhuja tilaisuudessa? Vai kiinnostaisiko osallistuminen seminaariin partnerina ja sponsoroijana? Olemme valmiit tarjoamaan teille erilaisia vaihtoehtoja halujenne mukaan.

Alustavia käsiteltäviä teemoja seminaarissa:
- Suomen satamien infrastruktuurit
- Suomen edistykselliset logistiikka ratkaisut ja varastointi
- Tulevat muutokset Venäjä- Eurooppa kuljetusjärjestelyissä (TIR, tullimenettelyt)
- E18 tuomat mahdollisuudet Moskova-Brysseli-akselilla
- logistiikka alan uudet liiketoimintamallit ja kansainvälinen yhteistyö

Tapahtuman järjestävät Friends Logistics Oy ja OOO TKS. ru

Toivomme pikaisia kommenttejanne!
Kiitoksia avustanne!

T. Alexey Emelichev ([email protected] - Englanti)
T. Kira Lopperi ([email protected] - Suomi)

————————————————————————————————————

Hello,

We are organizing «The Finnish logistics day» conference in St. Petersburg in the spring of next year (April-May)

We have successfully organized a number of workshops in Finland and St. Petersburg (including the NELI / SULOIN workshop and viaKOTKA conference) with 50-160 participants, mainly Russian logistics companies who have been interested in international business development.

Prior to the final determination of the content, we would like to identify the Finns interest in the event.

The potential topics for the spring seminar are «the Finnish logistics center of excellence for export», «markets in Russia» as well as «the efficient networking between companies».
It will also include:
- Finnish ports infrastructure
- Finland advanced logistics w/h solutions and storage
- Future changes and challenges in Russia - European transport arrangements (TIR, customs procedures)
- The potential of the E18 Brussels - Moscow axis
- New business models for the logistics sector and international cooperation

We would like to know what your role at the event could be. 
Would you be willing to give a presentation at the event? 
Would you prefer to participate in the conference as a partner and/or sponsor? 

We are ready to offer you a variety of options according to your needs.

The event is organized by Friends Logistics Oy and OOO TKS. ru

We hope to receive your comments promptly!
Thank you very much for your help!

Alexey Emelichev ([email protected] - in English)
Kira Lopperi ([email protected] - in Finnish)

————————————————————————————————————

Уважаемый друг,

Спешим сообщить, что мы организовываем конференцию «Один день финской логистики» в Санкт-Петербурге весной следующего года (апрель-май)

Мы уже успешно провели ряд семинаров и конференций в Финляндии и России для российских участников, которые заинтересованы в развитии международного логистического бизнеса (в том числе NELI/SULOIN и viaKOTKA, 50-160 участников).

До окончательной проработки деталей конференции мы хотели бы определить интерес к событию.

Возможные темы весеннего семинара:
- Финская инфраструктура портов
- Финский транспортно-логистический терминал, передовой опыт
- Будущие изменения и проблемы в российско - европейской организации транспорта (МДП, таможенные процедуры )
- Потенциал коридора E18 Брюссель - Москва
- Новые бизнес-модели для сектора логистики и международного сотрудничества

Мы хотели бы знать какова могла бы быть Ваша роль на мероприятии.
Хотели бы Вы представить свой доклад на мероприятии?
Предпочитаете ли Вы участвовать в качестве партнера и / или спонсора?

Мы готовы предложить вам различные варианты в соответствии с вашими потребностями.

Мероприятие организовано Friends Logistics Oy и ООО ТКС.ру

Надеемся на ваши комментарии!
Огромное спасибо за вашу помощь и за ваше доверие!

Alexey Emelichev ([email protected] - по-русски)
Kira Lopperi ([email protected] - по-фински)