ТРАНСПОРТ: ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА, 4.09.2015 9:00